Om oss

Hej!

Vi är Netspons. Vi föddes i Sverige för att skapa samarbeten mellan varumärken och talanger. Vi vill göra samarbetet enkelt och värdefullt!

Vår resa började när vi hörde en oroande historia om en av världens bästa kvinnliga dansare, som trots sin talang var tvungen att balansera tre jobb vid sidan om för att finansiera sin karriär och träning. Efter vidare undersökning fann vi att 8 av 10 professionella atleter ansåg att finansiering var den största utmaningen efter träning.

Som atlet är en viktig del i din satsning att etablera partnerskap med sponsorer och förstå ditt eget värde, liksom varumärkets. För varumärken handlar det om att enkelt kunna kopplas samman med rätt typ av rättighetsinnehavare, nå ut till rätt målgrupp och tydligt mäta samarbetets resultat. Det är här vi började se den stora potentialen och idén om Netspons föddes.

Vår plattform kopplar ihop varumärken med talanger, och talanger med varumärken och gör det möjligt för båda parter att dra nytta av samarbetet på bästa möjliga sätt. Vi får er att ändra perspektiv och förväntningar som varumärken och talanger vanligtvis har inför ett samarbete.

För att mäta samarbetets påverkan tillgodoser vi live-analys från webb och sociala medier för att mäta spridning (benämningar, räckvidd, engagemang, intryck, etc.) och tonalitet. Ni kan på ett enkelt sätt följa upp, mäta och dra slutsatser från samtliga samarbeten. Registrera dig kostnadsfritt och bli en del av Netsponsfamiljen!

Har du en fråga? Fråga oss! Vi finns här för att hjälpa dig när du än behöver oss!

instagram
facebook
twitter

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov

Om oss

Hej!

Vi är Netspons. Vi föddes i Sverige för att skapa samarbeten mellan varumärken och talanger. Vi vill göra samarbetet enkelt och värdefullt!

Vår resa började när vi hörde en oroande historia om en av världens bästa kvinnliga dansare, som trots sin talang var tvungen att balansera tre jobb vid sidan om för att finansiera sin karriär och träning. Efter vidare undersökning fann vi att 8 av 10 professionella atleter ansåg att finansiering var den största utmaningen efter träning.

Som atlet är en viktig del i din satsning att etablera partnerskap med sponsorer och förstå ditt eget värde, liksom varumärkets. För varumärken handlar det om att enkelt kunna kopplas samman med rätt typ av rättighetsinnehavare, nå ut till rätt målgrupp och tydligt mäta samarbetets resultat. Det är här vi började se den stora potentialen och idén om Netspons föddes.

Vår plattform kopplar ihop varumärken med talanger, och talanger med varumärken och gör det möjligt för båda parter att dra nytta av samarbetet på bästa möjliga sätt. Vi får er att ändra perspektiv och förväntningar som varumärken och talanger vanligtvis har inför ett samarbete.

För att mäta samarbetets påverkan tillgodoser vi live-analys från webb och sociala medier för att mäta spridning (benämningar, räckvidd, engagemang, intryck, etc.) och tonalitet. Ni kan på ett enkelt sätt följa upp, mäta och dra slutsatser från samtliga samarbeten. Registrera dig kostnadsfritt och bli en del av Netsponsfamiljen!

Har du en fråga? Fråga oss! Vi finns här för att hjälpa dig när du än behöver oss!

instagram
facebook
twitter

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov