Tillbaka

Corporate Social Responsibility (CSR)

Beroende på vem du talar med kan definitionen av Corporate Social Responsibility (CSR) skilja sig åt. I denna text tar vi upp hur vi ser på CSR och hur det hjälper företag att skapa en stark och hållbar företagskultur.

Vad är CSR?

CSR förklaras som det ansvar som företag har för sin påverkan i samhället där man verkar. Det är en process för att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR handlar i grunden om att en verksamhet drivs mot de krav och förväntningar som kommer från samhället och världen i stort.

Ofta används begreppet hållbarhet för att understryka det ekonomiska ansvarstagandet som krävs för att samhällsansvaret ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen. Historiskt har CSR använts av företag för att skydda sitt varumärke mot eventuell negativ publicitet. Idag ser man det mer som en möjlighet att öka företagets lönsamhet men också en väg för att minska på slöseri av mänskliga, ekonomiska och fysiska resurser och även effektivisera användningen av de resurser man redan har.

Det finns tre huvudsakliga delar i samhällsansvaret: ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, men allt oftare talar man även om en fjärde, etiskt ansvarstagande. När man gör det så talar man om vilka värderingar som styr hur företaget agerar samt hur det säkerställs att värderingarna efterlevs.

Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om att ett företag agerar hållbart ur miljösynpunkt, det vill säga hur man påverkar miljön och tar hand om resurserna på rätt sätt. Det ekonomiska handlar i huvudsak om hur företaget sköter sina affärer och vilka krav de ställer på sig själva och sina partners, men även hur man agerar för att följa upp att kraven efterlevs. Det kan exempelvis handla om att det ska vara bra arbetsförhållanden. Och slutligen det sociala ansvarstagandet syftar till att man ser så att de anställda mår bra, är nöjda, att mångfalden är balanserad och att ingen diskrimineras. Här ingår det exempelvis att utföra sportsliga aktiviteter ihop eller att sponsra en engagerande atlet eller idrottsförening med koppling till verksamheten eller de anställda.


Vad har CSR med oss att göra?

En del tänker fortfarande; Vad har CSR med oss att göra? Men sanningen är att det bör vara en viktig del i varje bolags strategi om man vill framställas som ett attraktivt varumärke, både ur ett internt och externt perspektiv.

Varför är det då så? Politikers makt har sakteligen minskat medan företagsledningarnas ökat. Företagens allt mer påtagliga påverkan på jordens och oss människors välbefinnande har också inneburit att samhället kräver mer ansvarstagande i viktiga samhälleliga frågor. Företag som därför inte tar ansvar, riskerar att dömas hårt på den moraliska skalan och kan komma att äventyra sin egen framtida överlevnad. Företag som istället arbetar aktivt med att integrera och förankra CSR i verksamheten har en stor konkurrenskraft gentemot dess konkurrenter, både i hur varumärket uppfattas men också sett till hur man bättre utnyttjar resurserna, ökar motivationen och förbättrar företagets prestationer.

Hur ska jag använda CSR?

CSR kommer aldrig fungera om det ses som ett måste. Det är inte moral som får en entreprenör att grunda sitt företag eller att ta personliga risker. CSR behöver därför förankras som en strategisk resurs som tillför ett värde till verksamheten på samma sätt som man ser på marknadsföring eller produktutveckling.

Det första steget för organisation är att bestämma hur omfattande ens CSR-engagemang ska vara och vad man vill vi uppnå med engagemanget. Utan en tydlig plan kommer CSR-arbetet, precis som allt annat som sker ostrukturerat, att falla platt och de positiva effekterna kommer inte att maximeras. Därefter bör man konkretisera vilket/vilka områden som du vill fokusera kring (ekonomi, miljö, socialt eller etiskt arbete).

Ett vanligt och väldigt effektivt sätt för företag att kommunicera vilka värden som man står för och vill associeras med är sponsring. Nästa steg kan mycket därför vara att engagera sig i sponsring. Sponsring av atleter, idrottsföreningar, idrottsevent, personligheter och artister för att nämna några alternativ innebär ofta en naturlig länk till de anställda och till nya målgrupper. De smittar av sig med positiva värden samtidigt som du tilltalar befintliga och nya kunder.


Avkastning på din CSR-investering

I slutändan handlar det om att investera i satsningar som ger ett långsiktigt värde till ditt varumärke, till dina anställda och till din företagskultur. På så sätt går CSR från att vara en kostnad i bokföringen till att bli en investering - likt marknadsföring och produktutveckling.


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov

Tillbaka

Corporate Social Responsibility (CSR)

Beroende på vem du talar med kan definitionen av Corporate Social Responsibility (CSR) skilja sig åt. I denna text tar vi upp hur vi ser på CSR och hur det hjälper företag att skapa en stark och hållbar företagskultur.

Vad är CSR?

CSR förklaras som det ansvar som företag har för sin påverkan i samhället där man verkar. Det är en process för att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR handlar i grunden om att en verksamhet drivs mot de krav och förväntningar som kommer från samhället och världen i stort.

Ofta används begreppet hållbarhet för att understryka det ekonomiska ansvarstagandet som krävs för att samhällsansvaret ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen. Historiskt har CSR använts av företag för att skydda sitt varumärke mot eventuell negativ publicitet. Idag ser man det mer som en möjlighet att öka företagets lönsamhet men också en väg för att minska på slöseri av mänskliga, ekonomiska och fysiska resurser och även effektivisera användningen av de resurser man redan har.

Det finns tre huvudsakliga delar i samhällsansvaret: ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, men allt oftare talar man även om en fjärde, etiskt ansvarstagande. När man gör det så talar man om vilka värderingar som styr hur företaget agerar samt hur det säkerställs att värderingarna efterlevs.

Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om att ett företag agerar hållbart ur miljösynpunkt, det vill säga hur man påverkar miljön och tar hand om resurserna på rätt sätt. Det ekonomiska handlar i huvudsak om hur företaget sköter sina affärer och vilka krav de ställer på sig själva och sina partners, men även hur man agerar för att följa upp att kraven efterlevs. Det kan exempelvis handla om att det ska vara bra arbetsförhållanden. Och slutligen det sociala ansvarstagandet syftar till att man ser så att de anställda mår bra, är nöjda, att mångfalden är balanserad och att ingen diskrimineras. Här ingår det exempelvis att utföra sportsliga aktiviteter ihop eller att sponsra en engagerande atlet eller idrottsförening med koppling till verksamheten eller de anställda.


Vad har CSR med oss att göra?

En del tänker fortfarande; Vad har CSR med oss att göra? Men sanningen är att det bör vara en viktig del i varje bolags strategi om man vill framställas som ett attraktivt varumärke, både ur ett internt och externt perspektiv.

Varför är det då så? Politikers makt har sakteligen minskat medan företagsledningarnas ökat. Företagens allt mer påtagliga påverkan på jordens och oss människors välbefinnande har också inneburit att samhället kräver mer ansvarstagande i viktiga samhälleliga frågor. Företag som därför inte tar ansvar, riskerar att dömas hårt på den moraliska skalan och kan komma att äventyra sin egen framtida överlevnad. Företag som istället arbetar aktivt med att integrera och förankra CSR i verksamheten har en stor konkurrenskraft gentemot dess konkurrenter, både i hur varumärket uppfattas men också sett till hur man bättre utnyttjar resurserna, ökar motivationen och förbättrar företagets prestationer.

Hur ska jag använda CSR?

CSR kommer aldrig fungera om det ses som ett måste. Det är inte moral som får en entreprenör att grunda sitt företag eller att ta personliga risker. CSR behöver därför förankras som en strategisk resurs som tillför ett värde till verksamheten på samma sätt som man ser på marknadsföring eller produktutveckling.

Det första steget för organisation är att bestämma hur omfattande ens CSR-engagemang ska vara och vad man vill vi uppnå med engagemanget. Utan en tydlig plan kommer CSR-arbetet, precis som allt annat som sker ostrukturerat, att falla platt och de positiva effekterna kommer inte att maximeras. Därefter bör man konkretisera vilket/vilka områden som du vill fokusera kring (ekonomi, miljö, socialt eller etiskt arbete).

Ett vanligt och väldigt effektivt sätt för företag att kommunicera vilka värden som man står för och vill associeras med är sponsring. Nästa steg kan mycket därför vara att engagera sig i sponsring. Sponsring av atleter, idrottsföreningar, idrottsevent, personligheter och artister för att nämna några alternativ innebär ofta en naturlig länk till de anställda och till nya målgrupper. De smittar av sig med positiva värden samtidigt som du tilltalar befintliga och nya kunder.


Avkastning på din CSR-investering

I slutändan handlar det om att investera i satsningar som ger ett långsiktigt värde till ditt varumärke, till dina anställda och till din företagskultur. På så sätt går CSR från att vara en kostnad i bokföringen till att bli en investering - likt marknadsföring och produktutveckling.


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov