Tillbaka

Sponsring i marknadsföringssyfte

De allra flesta har någon gång kommit i kontakt med sponsring i samband med idrott, nöjen evenemang eller sociala medier, desto färre har däremot rätt förståelse för vad sponsring innebär. Motståndarna till begreppet sponsring menar ofta på att sponsringssamarbeten sällan genererar tillräcklig avkastning eller att resultatet från kampanjerna inte går att mäta. Det är såklart inte sant. Används sponsring på rätt sätt och med rätt förståelse är kampanjens avkastning ofta många gånger högre än traditionell marknadsföring. Resultatet från kampanjerna mäts idag med hjälp av digitala verktyg, svårare än så behöver det inte vara.

I denna text kommer vi att ta upp de vanligaste frågorna om sponsring så att du kan få en djupare förståelse för dess innebörd och fördelar. Vi kommer också gå igenom vad man ska tänka på vid sponsringskampanjer och varför det är så viktigt att följa detta för att inte hamna i de klassiska sponsorfällorna.
Vad är sponsring?
Att sponsra innebär att ett varumärke eller privatperson (sponsor) stödjer en rättighetsinnehavare (sponsrad) i utbyte mot en motprestation. Ofta innebär en motprestationen exponering och associering genom rättighetsinnehavarens kanaler och sammanhang. Sponsring är väldigt vanligt i nöjes- och idrottsindustrin, och är i de flesta fall helt avgörande för om en rättighetsinnehavare ska nå sin fulla potential eller inte. I och med sociala mediers tillkomst har användningsområdena och uppföljningsmöjligheterna med sponsring ökat kraftigt.

Varför ska jag som företagare sponsra?
Sponsring av nöje och idrott för med sig många positiva fördelar för ditt företag och varumärke. Genom att direkt koppla ihop ditt varumärke med en dedikerad talang, en passionerad idrottsförening eller ett spännande event skapar du en naturlig koppling till din egen och rättighetshavarens målgrupp. En koppling som är stark, engagerande och långsiktig.

Med hjälp av rätt samarbetspartners kommer dina sponsorkampanjer ge dig varumärkesnärvaro, positivt PR och medvetenhet för vad ditt företag står för, exponering i ett engagerande sammanhang och ökad direktförsäljning av dina tjänster/produkter. Tillsammans med dina samarbetspartners kommer du att lyckas skapa ett emotionellt och lojalt band till ditt varumärke.
Hur sponsrar jag?
Att använda sig av sponsring för som sagt med sig många fördelar för ditt varumärke och dina försäljningsintäkter, men det krävs också att du tänker till innan du hoppar in i något. Att ta ett beslut om att sponsra en idrottsförening, atlet, e-sportare eller artist utan någon eftertanke eller plan kommer högst sannolikt inte att ge dig det du vill. Idag är många sponsorkampanjer och -samarbeten oplanerade, kortsiktiga och därmed även inte lönsamma. Så hur ska man agera för att undvika detta?

Precis som med allt annat här i världen så krävs det struktur, tydliga mål och en plan för att få ett samarbete att lyckas. Det första ditt varumärke behöver göra innan ni hoppar in i ett nytt samarbete är att svara på frågorna nedanför.

  1. Vad står vårt varumärke för och vad vill vi stå för?
  2. Vilken eller vilka profiler vill vi associeras med OCH VARFÖR?
  3. Hur lång-/kortsiktiga är vi i vår kommunikation?
  4. I vilka kanaler och/eller sammanhang vill vi synas (var finns vår målgrupp)?
  5. Vad vill vi uppnå med samarbetet?

Besvarar ni frågorna kommer ni också att hitta rätt och ni skapar goda förutsättningar att följa upp huruvida resultatet från samarbetet gav det ni ville. Skapades en positivare syn på ert varumärke? Hur många nåddes av kampanjen? Hur många nya kunder gav det er? Och så vidare. Med andra ord, det lönar sig att vara förberedd och det lönar sig att marknadsföra sig genom sponsring.


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov

Tillbaka

Sponsring i marknadsföringssyfte

De allra flesta har någon gång kommit i kontakt med sponsring i samband med idrott, nöjen evenemang eller sociala medier, desto färre har däremot rätt förståelse för vad sponsring innebär. Motståndarna till begreppet sponsring menar ofta på att sponsringssamarbeten sällan genererar tillräcklig avkastning eller att resultatet från kampanjerna inte går att mäta. Det är såklart inte sant. Används sponsring på rätt sätt och med rätt förståelse är kampanjens avkastning ofta många gånger högre än traditionell marknadsföring. Resultatet från kampanjerna mäts idag med hjälp av digitala verktyg, svårare än så behöver det inte vara.

I denna text kommer vi att ta upp de vanligaste frågorna om sponsring så att du kan få en djupare förståelse för dess innebörd och fördelar. Vi kommer också gå igenom vad man ska tänka på vid sponsringskampanjer och varför det är så viktigt att följa detta för att inte hamna i de klassiska sponsorfällorna.
Vad är sponsring?
Att sponsra innebär att ett varumärke eller privatperson (sponsor) stödjer en rättighetsinnehavare (sponsrad) i utbyte mot en motprestation. Ofta innebär en motprestationen exponering och associering genom rättighetsinnehavarens kanaler och sammanhang. Sponsring är väldigt vanligt i nöjes- och idrottsindustrin, och är i de flesta fall helt avgörande för om en rättighetsinnehavare ska nå sin fulla potential eller inte. I och med sociala mediers tillkomst har användningsområdena och uppföljningsmöjligheterna med sponsring ökat kraftigt.

Varför ska jag som företagare sponsra?
Sponsring av nöje och idrott för med sig många positiva fördelar för ditt företag och varumärke. Genom att direkt koppla ihop ditt varumärke med en dedikerad talang, en passionerad idrottsförening eller ett spännande event skapar du en naturlig koppling till din egen och rättighetshavarens målgrupp. En koppling som är stark, engagerande och långsiktig.

Med hjälp av rätt samarbetspartners kommer dina sponsorkampanjer ge dig varumärkesnärvaro, positivt PR och medvetenhet för vad ditt företag står för, exponering i ett engagerande sammanhang och ökad direktförsäljning av dina tjänster/produkter. Tillsammans med dina samarbetspartners kommer du att lyckas skapa ett emotionellt och lojalt band till ditt varumärke.
Hur sponsrar jag?
Att använda sig av sponsring för som sagt med sig många fördelar för ditt varumärke och dina försäljningsintäkter, men det krävs också att du tänker till innan du hoppar in i något. Att ta ett beslut om att sponsra en idrottsförening, atlet, e-sportare eller artist utan någon eftertanke eller plan kommer högst sannolikt inte att ge dig det du vill. Idag är många sponsorkampanjer och -samarbeten oplanerade, kortsiktiga och därmed även inte lönsamma. Så hur ska man agera för att undvika detta?

Precis som med allt annat här i världen så krävs det struktur, tydliga mål och en plan för att få ett samarbete att lyckas. Det första ditt varumärke behöver göra innan ni hoppar in i ett nytt samarbete är att svara på frågorna nedanför.

  1. Vad står vårt varumärke för och vad vill vi stå för?
  2. Vilken eller vilka profiler vill vi associeras med OCH VARFÖR?
  3. Hur lång-/kortsiktiga är vi i vår kommunikation?
  4. I vilka kanaler och/eller sammanhang vill vi synas (var finns vår målgrupp)?
  5. Vad vill vi uppnå med samarbetet?

Besvarar ni frågorna kommer ni också att hitta rätt och ni skapar goda förutsättningar att följa upp huruvida resultatet från samarbetet gav det ni ville. Skapades en positivare syn på ert varumärke? Hur många nåddes av kampanjen? Hur många nya kunder gav det er? Och så vidare. Med andra ord, det lönar sig att vara förberedd och det lönar sig att marknadsföra sig genom sponsring.


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov