Tillbaka

Sport och globalisering

När det kommer till globalisering och idrott är OS, utan tvekan det bästa exemplet på globalisering inom idrott. Idrott är ett otroligt bra exempel på mänsklig social aktivitet, över gränser.

Idrott representerar så många egenskaper som är eftertraktade inom näringsliv, oberoende vad och var. Lagarbete, målsättning, målluppfyllnad, hantering av mot- och framgångar, disciplin och hantering utav känslor.

Att idrott och framförallt OS är globaliserat visar sig i hur insatt målgruppen dessutom är.
Dessa kan ses utifrån fyra parametrar (Marmolejo, 2012).
  1. Idrott är okontroversiellt, äkta och förmedlar budskap på ett bra sätt.
  2. Att åskådarna nästan är nitiskt insatta och visar stark förståelse för specifika situationer, regler och övrigt är snarare en regel än ett undantag.
  3. Idrott har en så stark förankring att det har en förmåga till att ena folk världen över.
  4. Idrott representerar i mångt och mycket jämställdhet, framförallt när det kommer till genus.
Ur flera perspektiv kan OS, men även sport i allmänhet ses som ett nollsummespel, i jämförelse med globaliseringen, som definierar ett fenomen som är det motsatta.

Som det socioekonomiska faktum som globalisering är, utgör det i princip gränslösa möjligheter. Denna sällan bejakade faktor grundar sig i det faktum att det globala samhället inte tillfredsställer de behov som ställs på individnivå. Vägen man måste gå för att uppfylla dessa behov varierar mycket i karaktär, men definierar prismekanismen som är den i särklass viktigaste.

Det här konceptet är universellt och tillämpbart på alla nivåer, hos individen, företaget eller nationen.

Hur tillämpas detta på idrott och vilka är skillnaderna respektive likheterna?
Både inom globalisering och sport är det mest tillämpbara ”mind-setet” det som tillämpas inom idrott och tävling, minutiösa förberedelser, hårt arbete, glädje, effektivt lagarbete etc.
Precis som inom idrott måste konkreta spelregler definieras och tillämpas för allas medverkan, samt för att förhindra potentiellt globala problem med allvarliga följder.

Globalisering och de möjligheter som det medför måste självklart stå på en fundamental grund av glädje och tacksamhet för tillgängligheten till den globala marknaden, förutsatt att man förberett sig tillräckligt bra för att kunna agera konkurrenskraftigt. Vare sig detta gäller företag, atlet eller lag (Marmolejo, 2012).

I ren kontrast är däremot globalisering inte ett nollsummespel som idrott och dessutom finns det obegränsat med deltagare, vilket det inte gör på exempelvis OS.
För att sammanfatta skillnaderna och likheterna mellan globalisering och idrott kan man konstatera att de ledord som lyser starkast är tävling och konkurrens.

Marmolejo, Martin. 2012. Globalization and the Olympics. (Part 1).
http://www.understandglobalization.com/2012/07/26/globalization-and-the-olympics/

Marmolejo, Martin. 2012. Globalization and the Olympics. (Part 2).
http://www.understandglobalization.com/2012/07/30/globalization-and-the-olympics-part-ii/


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov

Tillbaka

Sport och globalisering

När det kommer till globalisering och idrott är OS, utan tvekan det bästa exemplet på globalisering inom idrott. Idrott är ett otroligt bra exempel på mänsklig social aktivitet, över gränser.

Idrott representerar så många egenskaper som är eftertraktade inom näringsliv, oberoende vad och var. Lagarbete, målsättning, målluppfyllnad, hantering av mot- och framgångar, disciplin och hantering utav känslor.

Att idrott och framförallt OS är globaliserat visar sig i hur insatt målgruppen dessutom är.
Dessa kan ses utifrån fyra parametrar (Marmolejo, 2012).
  1. Idrott är okontroversiellt, äkta och förmedlar budskap på ett bra sätt.
  2. Att åskådarna nästan är nitiskt insatta och visar stark förståelse för specifika situationer, regler och övrigt är snarare en regel än ett undantag.
  3. Idrott har en så stark förankring att det har en förmåga till att ena folk världen över.
  4. Idrott representerar i mångt och mycket jämställdhet, framförallt när det kommer till genus.
Ur flera perspektiv kan OS, men även sport i allmänhet ses som ett nollsummespel, i jämförelse med globaliseringen, som definierar ett fenomen som är det motsatta.

Som det socioekonomiska faktum som globalisering är, utgör det i princip gränslösa möjligheter. Denna sällan bejakade faktor grundar sig i det faktum att det globala samhället inte tillfredsställer de behov som ställs på individnivå. Vägen man måste gå för att uppfylla dessa behov varierar mycket i karaktär, men definierar prismekanismen som är den i särklass viktigaste.

Det här konceptet är universellt och tillämpbart på alla nivåer, hos individen, företaget eller nationen.

Hur tillämpas detta på idrott och vilka är skillnaderna respektive likheterna?
Både inom globalisering och sport är det mest tillämpbara ”mind-setet” det som tillämpas inom idrott och tävling, minutiösa förberedelser, hårt arbete, glädje, effektivt lagarbete etc.
Precis som inom idrott måste konkreta spelregler definieras och tillämpas för allas medverkan, samt för att förhindra potentiellt globala problem med allvarliga följder.

Globalisering och de möjligheter som det medför måste självklart stå på en fundamental grund av glädje och tacksamhet för tillgängligheten till den globala marknaden, förutsatt att man förberett sig tillräckligt bra för att kunna agera konkurrenskraftigt. Vare sig detta gäller företag, atlet eller lag (Marmolejo, 2012).

I ren kontrast är däremot globalisering inte ett nollsummespel som idrott och dessutom finns det obegränsat med deltagare, vilket det inte gör på exempelvis OS.
För att sammanfatta skillnaderna och likheterna mellan globalisering och idrott kan man konstatera att de ledord som lyser starkast är tävling och konkurrens.

Marmolejo, Martin. 2012. Globalization and the Olympics. (Part 1).
http://www.understandglobalization.com/2012/07/26/globalization-and-the-olympics/

Marmolejo, Martin. 2012. Globalization and the Olympics. (Part 2).
http://www.understandglobalization.com/2012/07/30/globalization-and-the-olympics-part-ii/


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov