Tillbaka

Användning av personlig sponsring

Personlig sponsring kan användas för att täcka olika kommunikationsbehov inom företag. Huvudfunktionen är att överföra varumärkesvärden genom bilden av en individ. Men användningen spelar en mycket bredare roll i kommunikationens inre funktioner:
  • Det hjälper till att påverka på lokal och / eller global nivå.
  • En associering med en specifik modalitet produceras.
  • Varumärket förblir ordinerat av en trovärdig karaktär.
  • Det genererar publicitet.
Investeringen som krävs för att möta personlig sponsring är mycket varierande, särskilt vad gäller relevansen av den sponsrade personligheten, slitaget på hans/hennes image (reklamtryck och dess geografiska räckvidd, nationell eller internationell) och den efterfrågan som personen lidit av. Det som är säkert är att sponsring, för att vara effektiv, kräver en betydande investering i en medieplan anpassad efter sponsorns behov.


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov

Tillbaka

Användning av personlig sponsring

Personlig sponsring kan användas för att täcka olika kommunikationsbehov inom företag. Huvudfunktionen är att överföra varumärkesvärden genom bilden av en individ. Men användningen spelar en mycket bredare roll i kommunikationens inre funktioner:
  • Det hjälper till att påverka på lokal och / eller global nivå.
  • En associering med en specifik modalitet produceras.
  • Varumärket förblir ordinerat av en trovärdig karaktär.
  • Det genererar publicitet.
Investeringen som krävs för att möta personlig sponsring är mycket varierande, särskilt vad gäller relevansen av den sponsrade personligheten, slitaget på hans/hennes image (reklamtryck och dess geografiska räckvidd, nationell eller internationell) och den efterfrågan som personen lidit av. Det som är säkert är att sponsring, för att vara effektiv, kräver en betydande investering i en medieplan anpassad efter sponsorns behov.


Mer om sponsring

Låt oss komma igång!

Vi täcker alla era marknadsföringsbehov